Laatste nieuws

Blijft ons Patronaat?

Blijft ons Patronaat?

logo zelfsturingVorige week (16 Februari) verscheen een artikel in de Limburger over de stand van zaken bij het Patronaat. Journalist René Willems heeft een gesprek gehad met bestuursleden en werkgroep leden. Wij willen de Epense bevolking met dit bericht in het Kirkebledje een volledig beeld geven.

In 2008 is de laatste renovatie uitgevoerd, mede door een groep enthousiaste, hardwerkende vrijwilligers.
Sinds 2018 zijn er diverse overleggen geweest tussen de gemeente Gulpen-Wittem, afvaardigingen van het patronaatsbestuur en gebruikers van het Patronaat. Onderwerpen: jarenlang achterstallig onderhoud, renovatie en toekomstbestendig maken van het pand.
In de gemeentebegroting 2020 is € 1,2 miljoen opgenomen voor aanpassingen en onderhoud van de gemeenschapshuizen in Epen, Wijlre en Partij (voor een berging). Meermaals is mondeling toegezegd dat het grootste deel (€ 850.000) van deze € 1,2 miljoen besteedt zou worden aan het Patronaat in Epen.

6 Februari 2020
is mondeling een bedrag van € 800.000 toegezegd door de toenmalige wethouder.

Oktober 2020
is de eerste bijeenkomst van het projectteam (gemeente, directievoerder verbouwing, leden werkgroep Patronaat). Hierna is de werkgroep Patronaat aan de slag gegaan samen met een door de gemeente gecontracteerde architect, constructeur en directievoerder.

25 Januari 2021
werd tijdens een overleg met de gemeente medegedeeld dat het budget nogmaals teruggeschroefd werd, nu naar € 600.000.

29 April 2021
is door de werkgroep het verbouwingsplan (inclusief de exploitatieopzet) voor uitgebreide renovatie ingediend bij de gemeente.

3 Augustus 2021
is een nieuwe exploitatieopzet en aanvullende informatie ingediend bij de gemeente.

2 December 2021
ontvangt werkgroep Patronaat een rapport (gedateerd 26 Juli 2021) van een extern adviesbureau met daarin een negatief advies over het renovatieplan en stelt voor uit te wijken naar andere locaties en het Patronaat eventueel te verkopen. Dit staat haaks op het geldende accommodatiebeleid uit 2010 waarin behoud van een gemeenschapsfunctie per kern het uitgangspunt is. Er wordt zelfs voorgesteld om de opbrengst te gebruiken voor aanpassingen aan de gemeenschapshuizen in de overige kernen.

13 December 2021
weer een gesprek met de gemeente waaruit volgt dat de gemeente wellicht nog een ander adviesbureau inschakelt.

15 Januari 2022
stuurt stichting Patronaat een noodkreet naar de gemeente inzake de financiële situatie. Deze situatie is ontstaan door slechte isolatie van het pand, jarenlang achterstallig onderhoud, verouderde technische installatie en stijgende energiekosten.

In het krantenartikel werd vermeld dat in de begroting 2022 door de gemeente 1 miljoen euro is gereserveerd voor de gemeenschapshuizen van Wijlre, Partij en Epen. Dit is onjuist: voor 2022 is geen budget opgenomen voor de gemeenschapshuizen.
Na de verkiezingen van 16 maart zal de nieuwe gemeenteraad beslissen.

Na 4 jaar wacht Epen nog steeds op …                  
Ondertussen werden wel gemeenschapshuizen in andere kernen verbouwd en gerenoveerd. Tevens huizen gekocht en gesloopt om een parkeerplaats bij gemeenschapshuis Partij te realiseren en in Eys een dorpsplein te maken.

Er doen diverse geruchten de ronde; Patronaat is niet failliet en wordt ook nog niet verkocht.
Wat kunnen we verwachten van de nieuwe raadsleden en het college?

Het Patronaat is essentieel voor de leefbaarheid van Epen, haar bewoners en haar levendige verenigingen.  Deze plek van en voor Epen willen wij behouden. Ook Epen is een dorp dat recht heeft op een gemeenschapshuis dat voldoet aan de huidige standaard.  Wij gaan voor het Patronaat en verwachten dat de politiek en de gemeente ons zal steunen met het realiseren hiervan.

Contact

Het Patronaat
Gemeenschapshuis Epen

Patronaatsplein 1
6285BD Epen
E-mail: mfhmsteins@gmail.com


Beheerder: Monique Steins
Mobiel 06 2029 2852
E-mail: mfhmsteins@gmail.com

facebook


adobe readerAlg. voorwaarden

adobe readerPrivacy verklaring