Laatste nieuws

Nieuwe beheerder(s)

Geachte bezoeker,

Het Patronaat Epen heeft met ingang van 1 januari 2018 twee nieuwe vrijwilligers die het beheerderschap  van het Patronaat gaan uitvoeren.

Onze beheerder de heer Ed Hesdal heeft van oktober 2010 tot en met 31 december 2017 als vrijwilliger voor ons het beheerderschap uitgevoerd. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk. Het bestuur van het Patronaat dankt de heer Ed Hesdal van harte voor zijn inzet en goede samenwerking.

Ons nieuwe beheerdersechtpaar per 1 januari 2018 zijn de heer en mevrouw Steins, die samen als vrijwilliger het aanspreekpunt worden van het Patronaat in Epen. Het bestuur wenst de heer en mevrouw Steins veel succes en een goede samenwerking.

Contact

Het Patronaat
Gemeenschapshuis Epen

Patronaatsplein 1
6285BD Epen
E-mail: mfhmsteins@gmail.com


Beheerder: Monique Steins
Mobiel 06 2029 2852
E-mail: mfhmsteins@gmail.com

facebook


adobe readerAlg. voorwaarden

adobe readerPrivacy verklaring