Aanpassing bordjes

De opgang van het Patronaat, aan de kant van de parkeerplaats, wordt aangepast. In goed overleg met de gemeente Gulpen-Wittem en de gebruikers wordt de opgang vergroot.

Met deze aanpassing ontstaat een bordes voor (muziek) uitvoeringen. De Stichting Gemeenschapshuis ’t Patronaat krijgt hierbij (financiële) hulp van de gemeente.

Ook is een subsidieverzoek ingediend bij het Oranje Fonds. Mocht een subsidie toegekend worden, kan het bordes voorzien worden van een NIET-permanente overkapping die bij uitvoeringen gebruikt kan worden.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde gelden, zal e.e.a. in het najaar gerealiseerd worden.


Afdrukken