We doen weer mee met NL-doet

De NL-doet dag 2015 komt er weer aan. Ook ons gemeenschapshuis “het Patronaat” is weer ingeschreven.

Er zijn diverse kluswerkzaamheden. O.a. aanbrengen stopcontact, bijwerken schilderwerk, aanpassen hang- en sluitwerk en het opruimen en inrichten torenzolder. De NL-doet dag vindt plaats op zaterdag 21 maart 2015. Voor koffie, broodjes en vlaai wordt gezorgd. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij onze beheerder Ed Hesdal.


Afdrukken